O nas

Polžek-društvo za otroke s posebnimi potrebami je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje otrok s posebnimi potrebami in drugimi vrstami zdravstvenih težav in njihovih zakonitih zastopnikov, ter strokovnih delavcev in drugih oseb, ki se združujejo zaradi zagovarjanja in zadovoljevanja posebnih potreb invalidov ali huje bolnih otrok ter zastopanja njihovih interesov.

Statut Polzek_cistopis 2020