Program

 • delovati pri popularizaciji temeljnega cilja društva ter tako sodelovati pri ustvarjanju pogojev za delovanje strokovnih služb na tem področju,
 • seznanjati širšo javnost s specifično problematiko,
 • sodelovati pri pomoči prizadetim osebam pri njihovem šolanju in zaposlitvi,
 • organizirati zdravstveno terapevtske kolonije in druge zdravstvene storitve,
 • izobraževati člane in organizirati izobraževanja za člane in druge strokovne delavce na področju dela z osebami s posebnimi potrebami,
 • organizirati varstvo in druge socialne storitve za osebe z invalidnostmi,
 • organizirati pomoč in razvijati medsebojno pomoč članov in družin,
 • sodelovati s strokovnimi organi, inštitucijami in zavodi na vseh nivojih,
 • organizirati in voditi različne akcije za uresničevanje ciljev društva ter akcije za financiranje dejavnosti društva,
 • obveščati javnost in člane ter občasno izdajati publikacije
 • pomagati pri sprejemanju zakonskih aktov ter spreminjanju le teh v korist prizadetim osebam