Poslanstvo

je izboljšanje kvalitete življenja otrok s posebnimi potrebami in drugimi vrstami zdravstvenih težav in uveljavljanjem človekovih pravic invalidov, z:

  • vključevanjem v družbo in sodelovanjem v vsakdanjem življenju,
  • nediskriminacijo invalidov,
  • vzpodbujanjem invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti,
  • avtonomnostjo invalidov kot uporabnikov storitev,
  • ekonomskim, socialnim, zdravstvenim in pravnim varstvom invalidov,
  • socialno pravičnostjo in enakimi možnostmi,
  • lajšanje življenja huje bolnim otrokom